Privacyverklaring, laatst bijgewerkt op 19 oktober 2021

Vitaal-fit, gevestigd aan Gerrit Achterberglaan 15, 3454VT in De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vitaal-fit.nl/
Gerrit Achterberglaan 15
3454VT De Meern
06 4990 9252
Brigitte de Bruin is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitaal fit.  Zij is te bereiken via brigitte@vitaal-fit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vitaal-fit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboorte gegevens
– Gezinssituatie
– Beroep

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken; Praktijk Vitaal & Fit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Antropometrische gegevens (gewicht, lengte, vetpercentage), medicijngebruik, voedingssupplement gebruik, actuele medische gegevens, medische geschiedenis, geboortegewicht, voedingspatroon, dagritme.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vitaal-fit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Persoonsgegevens worden verwerkt om contact met je op te kunnen nemen of voor het geven van een gezondheid advies op maat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vitaal-fit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang er sprake is van een zakelijke relatie of door de wet bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vitaal-fit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vitaal-fit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaal-fit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar brigitte@vitaal-fit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vitaal-fit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de branchevereniging CAT onder therapeut nummer: 51272021-03-03 tevens is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vitaal-fit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via brigitte@vitaal-fit.nl